Prezentacja  i wykład online dla członków Izby Notarialnej w Warszawie   Wybrane tematy z zakresu prawa izraelskiego i obrotu dokumentami

 

30 listopada mieliśmy przyjemność przygotować i przeprowadzić prezentacje i wykład online dla członków Izby Notarialnej w Warszawie z wybranych tematów z zakresu prawa izraelskiego i obrotu dokumentami notarialnymi między Polską a Izraelem. Wykład obejmował zagadnienia zakresu prawa spadkowego, obrotu nieruchomościami, stosunków majątkowych małżeńskich oraz prawa spółek.

Celem prezentacji było przedstawienie w ogólnym zarysie poszczególnych tematów z uwypukleniem kwestii praktycznych oraz zasadniczych różnic istniejących między obydwoma systemami prawnymi w regulacji w tych samych kwestii.

W prezentacji udział wzięło około 80 słuchaczy, wszyscy wyrazili duże zainteresowanie poruszanymi tematami. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z tak szerokim gronem notariuszy w Warszawie, z wieloma z nich łączą nas stałe kontakty zawodowe. Mamy nadzieję, że poruszone w wykładzie tematy będą pomocne w ich codziennej pracy.

Prezentacja dostępna jest na portalu Warszawskiej Izby Notarialnej.