Shape

Zastępstwo procesowe

Nasz zespół oferuje polskim firmom zastępstwo procesowe w Izraelu, w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym spadkowych, zarówno stronie powodowej jak i pozwanej. Mamy szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu jurysdykcji oraz wyboru prawa materialnego. Dzięki temu w wielu przypadkach, gdy pozwanym jest polska firma udaje się nam zakończyć postępowanie na etapie wstępnym z sukcesem kwestionując jurysdykcję sądu izraelskiego bądź egzekwując stosowanie polskiego prawa materialnego, jeżeli postanowienie dotyczące wyboru prawa zostało zastrzeżone przez strony w umowie.