חוות-דעת-משפטית
Shape

Opinie prawne – prawo Izraelskie

Sporządzamy opinie prawne w zakresie izraelskiego i polskiego prawa cywilnego i gospodarczego.

Przygotowujemy zarówno opinie prywatne na potrzeby własne klientów jak i opinie biegłych na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych.

Prawo spadkowe

Sporządzamy opinie prawne w zakresie izraelskiego i polskiego prawa spadkowego wymagane w postępowaniu o stwierdzenie praw do spadku, gdy zachodzi konieczności udowodnienia prawa właściwego dla

Czytaj więcej »

Uznanie wyroku obcego

W celu uznania wyroku sądu obcego w Izraelu konieczne jest poparcie wniosku o uznanie opinią prawną dotyczącą prawa miejsca wydania wyroku, stwierdzającą czy będący przedmiotem uznania

Czytaj więcej »

Prawo handlowe

W każdym przypadku, w którym strony ustaliły w umowie prawo właściwe, któremu podlega umowa, a  prawo to nie jest prawem państwa, któremu przysługuje jurysdykcja w

Czytaj więcej »