Shape

Przedstawicielstwo podatkowe

Przesiębiorstwa, które wykonują na terenie Izraela na zamówienie izraelskich podmiotów gospodarczych, projekty ograniczone czasowo, których czasokres przekarcza 12 miesięcy, zobowiązane są do ustanowienia w Izraelu przedstawiciela podatkowego i dokonania rejestracji podatkowej. Przedsiębiorstwo odprowadzać będzie nie tylko należny podatek VAT z tytułu otrzymanego wynagrodzenia, ale również zaliczki na podatek dochodowy.  Przedstawicielstwo podatkowe wykonuje w imieniu zagranicznego przedsiębiorcy jego obowiązki podatkowe.

Nasza kancelaria świadczy usługi przestawiciela podatkowego dla firm zagranicznych. Współdziałamy z biurem C.P.A i doradcy podatkowego zapewniając w ten sposób pełną obsługę podmiotu.