Shape

Legalizacja dokumentów – apostille

Dokumenty, które mają zostać dopuszczone do obrotu prawnego w innym kraju wymagają legalizacji. Izrael jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej – 1961 , a zatem wszystkie dokumenty, wydane w Polsce tj akty stanu cywilnego (akty urodzenia, ślubu, zgonu), wyroki sądowe, które mają być wprowadzone do obrotu prawnego w Izraelu wymagają legalizacji zgodnie z  postanowieniami Konwencji tj „Apostille”, które można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dokumenty potwierdzone podpisem notarialnym tj akty notarialne czy pełnomocnictwa, wymagają dwustopniowej legalizacji, najpierw potwierdzenia podpisu i pieczęci notarialnej przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego okręgu, w którym mieści się siedziba kancelarii notarialnej, a następnie legalizacja MSZ – „apostille”.

W Izraelu akty stanu cywilnego i wszystkie inne dokumenty państwowe można zalegalizować „apostille” w Wydziale Spraw Konsularnych MSZ w Jerozolimie, natomiast dokumenty notarialne uzyskują legalizacje przewidzianą konwencją haską („apostille”) wydawaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem  sekretariatów sądowych.