Shape

Wiza krótkoterminowa – 45 dni

Krótkoterminowe wizy pracownicze wydawane są w celu wykonania określonego jenorazowego zadania projektowego. 45-dniowe pozwolenie na pracę dla specjalistów, wydawane jest wyłącznie dla obywateli państw, którzy nie potrzebują wizy turystycznej (A). Procedura jej otrzymania jest uproszczona i trwa do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W chwili składania wniosku pracownik nie może przebywać na terenie Izraela.

Osoba, która uzyskała wizę na 45 dni, nie może wnioskować o dodatkową wizę pracy w tym samym roku kalendarzowym

Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę na okres 45 dni

45-dniowe pozwolenie na pracę dla specjalistów, wydawane jest wyłącznie dla obywateli państw, którzy nie potrzebują wizy turystycznej.

Krótkoterminowe pozwolenie na pracę oraz wizę z pozwoleniem na pracę uzyskuje się w następujący sposób:

Najpierw należy uzyskać pozwolenie na pracę z Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Wniosek o pozwolenie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, składany jest w formie elektronicznej. opłata wynosi 1210 szekli, a postępowanie trwa do 10 dni roboczych.

Wymagane dokumenty dotyczące projektu:

  • Wypis z rejestru spółek pracodawcy
  • pełnomocnictwo pracodawcy do złożenia wniosków
  • oświadczenie zamawiającego dotyczące projektu i jego celów oraz wymaganych kwalifikacji pracowników
  • umowa z izraelską spółką dotycząca projektu

Wymagane dokumenty dotyczące pracownika:

  • Oświadczenie na piśmie zamawiającego (z notarialnie poświadczonym podpisem)
  • Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji pracownika oraz konieczności konkretnego zawodowego wkładu pracownika na rzecz udanej realizacji projektu
  • Świadectwo, dyplom lub list polecający dla pracownika, jeżeli jest dostępny
  • CV (wyszczególnienie w formie tabeli)
  • Kopia paszportu ważnego co najmniej 12 miesięcy
  • Wniosek wizowy ze zdjęciem podpisany przez pracownika

Niektóre z powyższych dokumentów będą wymagały notarialnego tłumaczenia na język hebrajski.

Po wydaniu pozwolenia na pracę, pracownik może wjechać do Izraela (wiza nie jest wymagana). W ciągu dwóch dni od chwili wjazdu na teren Państwa Izrael pracownik musi stawić się w Urzędzie Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o zmianę rodzaju wizy, zezwoleniem na pracę i zdjęciem w celu zmiany zezwolenia na wjazd na wizę B1 na okres 45 dni. Należy uiścić opłatę w wysokości około 2.500 szekli.