Shape

Uznanie wyroku obcego

W celu uznania wyroku sądu obcego w Izraelu konieczne jest poparcie wniosku o uznanie opinią prawną dotyczącą prawa miejsca wydania wyroku, stwierdzającą czy będący przedmiotem uznania wyrok został wydany przez sąd właściwy i czy jest to wyrok ostateczny i wykonalny w państwie jego wydania.

W postępowaniu o uznanie wyroków sądów polskich w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa polskigo stwierdzające właściwość miejscową i rzeczową sądu oraz ostateczność i wykonalność tego wyroku w Polsce.