Shape

Prawo handlowe

W każdym przypadku, w którym strony ustaliły w umowie prawo właściwe, któremu podlega umowa, a  prawo to nie jest prawem państwa, któremu przysługuje jurysdykcja w rozstrzyganiu sporu, konieczne jest udowodnienie w procesie przepisów prawa obcego.

Sporządzamy opinie prawne, z zakresu prawa polskiego i izraelskiego oraz prawa międzynarodowego prywatnego w sprawach cywilnych i gospodarczych.