Shape

Zakładanie spółek w Izraelu

Nasza kancelaria zajmuje się tworzeniem i rejestracją spółek z kapitałem obcym w Izraelu.

Najczęściej stosowaną prawną formą działalności jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Izraelskie prawo spółek dopuszcza 100% udział podmiotu zagranicznego w spółce, niezależnie czy są to osoby fizyczne, czy osoby prawne. Wobec tego zagraniczne przedsiębiorstwo może utworzyć lokalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Izraelu i posiadać w niej 100% udziałów.

Firma przedsiębiorstwa zależnego może różnić się od firmy przedsiębiorstwa macierzystego i podlega zatwierdzeniu przez Rejestratora Spółek. Musi zostać powołany jeden lub więcej członków zarządu, lecz ustawa nie wymaga powołania „izraelskiego” członka zarządu. Jednakże, aby otworzyć ewidencję podatkową spółki, spółka musi posiadać przedstawiciela będącego rezydentem Izraela.

Nie ma żadnych ograniczeń co do obszarów działalności gospodarczej dostępnej dla spółek z kapitałem zagranicznym.