Shape

Stwierdzenie spadku w Izraelu

Do orzekania w sprawach spadkowych w zakresie wszelkich dóbr majątkowych znajdujących się na terenie Izraela wyłączną właściwość mają organy sądowe (Sąd Rodzinny, Rejestrator d-s Spadków oraz Sądy Rabinackie) w Izraelu. Postanowienie spadkowe wydane przez sąd obcy nie podlega uznaniu w Izraelu.

Niezależnie czy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy było w Izraelu, czy w innym państwie, spadkobiercy muszą uzyskać stwierdzenie praw do spadku wydane przez właściwy organ sądowy w Izraelu.

Prawem właściwym dla spadku, zgodnie z przepisami prawa izraelskiego, jest prawo ostatniego stałego miejsca pobytu spadkodawcy obowiązujące w chwili jego śmierci. Jeżeli zatem ostatnie miejsce stałego pobytu spadkodawcy było poza granicami Izraela, konieczna jest opinia prawna dotycząca prawa obcego.

Nasz zespół prawników posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych w Izraelu, w tym także spraw spadkowych osób, których ostatnie miejsce zamieszkania było w Polsce. Przygotowujemy wymaganą opinię prawną dotyczącą prawa polskiego, legalizację i tłumaczenia wymaganych aktów stanu cywilnego.