Shape

Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelniamy kopie dokumentów oraz autentyczność dokumentów wygenerowanych z rejestrów elektronicznych.

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego za granicą są dodatkowo legalizowane (apostille).