דירה בוורשה
Shape

Nieruchomości

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, budynków, lokali użytkowych i mieszkalnych, na rynku pierwotnym i wtórnym.

Oferujemy możliwość całościowego przeprowadzenia transakcji w imieniu klienta za pośrednictwem udzielonego nam pełnomocnictwa.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia oferujemy zbycie nieruchomości lub zniesienie współwłasności bądź podział w ramach działu spadku

Istniejący w Izraelu skomplikowany system opodatkowania obrotu nieruchomościami wymaga przygotowania i zaplanowania każdej transakcji w celu zminimalizowania należności podatkowych. Służymy naszym klientom doradztwem podatkowym w zakresie opodatkowania nieruchomości.