Shape

Testamenty

W naszej kancelarii w Izraelu sporządzamy w testamenty notarialne oraz testamenty pisemne podpisywane w obecności świadków. W szczególności specjalizujemy się w przygotowaniu testamentów w przypadkach, gdy spadkodawca pozostawia majątek zarówno w Izraelu jak i w Polsce. Dbamy aby tego typu testamenty, ich treść i forma, odpowiadały wymogom obu systemów prawnych i zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące norm kolizyjnych.

Przygotowujemy testamenty dwujęzyczne, w jezykach polskim i hebrajskim (lub angielskim).