Shape

Potwierdzenie podpisu

Sprządzamy i legalizujemy dokumenty dla których ważności konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu tj pełnomocnitwa, oświadczenia, umowy sprzedaży udziałów spółce.

Prawo izraelskie nie zna formy aktu notarialnego, ale ponieważ o ważności formy dokumentu decyduje prawo miejsca jego sporządzenia, zatem dokumenty dla których prawo polskie wymaga formy aktu notarialnego, jak na przykład pełnomocnitwo do dokonania czynności prawnej dotyczącej nieruchomości, pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem sporządzone przed notariuszem w Izraelu jest ważne.