Shape

Uwierzytelnianie tłumaczeń

Sporządzamy tłumaczenia dokumentów i ich uwierzytelnianie w językach polskim, hebrajskim i angielskim.

Uwaga: w Izraelu nie są respektowane poświadczenia tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Tylko notariusz posiadający licencję w Izraelu, władający językiem polskim, może potwierdzić tłumaczenie dokumentu.