Zestępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Zestępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Firmom i osobom prywatnym oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych na tererenie Izraela, uznawanie wyroków obcych na terenie Izaraela oraz egzekucję wierzytelności.

Jak wyegzekwować wyrok sądu polskiego w Izraelu?

Skontaktuj się z nami