Usługi notarialne

Usługi notarialne

Usługi notarialne w Izraelu – potwierdzenia podpisu, uwierzytelnianie dokumentów, uwierzytelnione tłumaczenia w językach polskim, hebrajskim i angielskim.

Dokumenty, które mają zostać dopuszczone do obrotu prawnego w innym kraju wymagają legalizacji. Izrael jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej – 1961 , a zatem wszystkie dokumenty, które mają być wprowadzone do obrotu prawnego w Izraelu wymagają legalizacji zgodnie z postanowieniami Konwencji tj „Apostille”, które można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. W niektórych przypadkach wymagana jest dwu stopniowa legalizacja. Na przykład, pełnomocnictwo czy inny dokument podpisany z notarialnym potwierdzeniem podpisu wymaga najpierw legalizacji podpisu i pieczęci notarialnej przez Prezesa Sądu Wojewówdzkiego okregu w którym mieści się siedziba kancelarii notarialnej, a dopiero potem zostanie zalegalizowany przez MSZ. Akty stanu cywilnego (akty urodzenia, ślubu, zgonu) oraz inne dokumenty wydawane przez instytucje państwowe legalizowane są tylko przez MSZ (Apostille).

Poprawnie zalegalizowany dokument musi zostać w Izraelu przetłumaczony na język hebrajski.

Uwaga! W Izraelu nie są respektowane poświadczenia tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Tylko NOTARIUSZ posiadający licencję w Izraelu, władający językiem polskim, może potwierdzić tłumaczenie dokumentu.

Skontaktuj się z nami