Obszary praktyki

Praktyka kancelarii Hawel-Tocker & Co. obejmuje obszary prawa cywilnego i gospodarczego. Oferujemy komplesową obsługę transakcji handlowych, przetargów, komplesowe dorardztwo prawne dla firm polskich działających w Izraelu, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, w sprawach spadkowych, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa polskiego oraz spraw z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, tj. uznanie i wykonanie orzeczeń sądów państw obcych.

Obsługę prawną prowadzimy w języku polskim, hebrajskim i angielskim.

Skontaktuj się z nami