Shape

Warunki zatrudnienia pracownika specialisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość pozyskania zezwolenia na pracę dla obcych specjalistów, jeżeli ich wiedza i doświadczenie zawodowe są niezbędne w celu wykonania projektu objętego kontraktem. Wydawane są zezwolenia zarówno dla specjalistów z wyższym wykształceniem jak bez.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem wydania zezwolenia na pracę obcemu specjaliście na okres dłuższy niż 3 miesiące jest m.in, że w okresie zatrudnienia pracownik otrzymywać będzie wynagrodzenie odpowiadające co najmniej dwukrotnej średniej płacy w Izraelu. 

Są trzy (3) rodzaje wiz pracy dla specjalistów: krótkoterminowa do 45 dni, na okres 3 miesięcy i długoterminowa tj na okres od 3 do 12 miesięcy. Długoterminowa wiza pracy może być przedłużona po upływie 12 miesięcy, ale łącznie nie dłużej niż 5 lat.